Maui Jim
Kaupo Gap - 437-02
$321.00
or
55,830 PTS
3.75
Maui Jim
Red Sands - B432-2M
$321.00
or
55,830 PTS
Maui Jim
Rooftops - GS898-03
$477.00
or
82,960 PTS
Maui Jim
Ho'okipa Xlarge - 456-02
$273.00
or
47,480 PTS
Maui Jim
Breakwall - 422-02
$242.00
or
42,090 PTS
New
Maui Jim
Waiwai - B634-03
$459.00
or
79,830 PTS
Maui Jim
Peahi - H202-10
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Good Fun - HS871-01
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Rooftops - DSB898-02
$477.00
or
82,960 PTS
New
Maui Jim
Pailolo - RM603-14
$264.00
or
45,920 PTS
Maui Jim
Beaches - 541-2M
$517.00
or
89,920 PTS
5
Maui Jim
Byron Bay - 746-02MR
$356.00
or
61,920 PTS
5
Maui Jim
Kawika - B257-05CR
$422.00
or
73,400 PTS
Maui Jim
Peahi - B202-2M
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Pokowai Arch - B439-11M
$321.00
or
55,830 PTS
Maui Jim
Ho'okipa - R407-10
$273.00
or
47,480 PTS
5
Maui Jim
Banyans - 412-02
$315.00
or
54,790 PTS
5
Maui Jim
Southern Cross - H815-10M
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Pailolo - B603-03
$264.00
or
45,920 PTS
Maui Jim
Pehu - 602-02
$264.00
or
45,920 PTS
Maui Jim
Huelo - H449-01
$321.00
or
55,830 PTS
Maui Jim
One Way - 875-14
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Pailolo - H603-10
$264.00
or
45,920 PTS
Maui Jim
One Way - H875-10
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Huelo - 449-11
$321.00
or
55,830 PTS
5
Maui Jim
Kanaio Coast - 766-02MD
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Ho'okipa - B407-11
$273.00
or
47,480 PTS
5
Maui Jim
Lighthouse - H423-26
$242.00
or
42,090 PTS
Maui Jim
Lighthouse - 423-02
$242.00
or
42,090 PTS
Maui Jim
Kou - H884-10
$477.00
or
82,960 PTS
Maui Jim
Ho'okipa Xlarge - GM456-14
$273.00
or
47,480 PTS
5
Maui Jim
Peahi - 202-02
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Honokalani - B455-14
$321.00
or
55,830 PTS
New
Maui Jim
Waiwai - 634-02
$459.00
or
79,830 PTS
Maui Jim
Pehu - B602-03
$264.00
or
45,920 PTS
Maui Jim
Mangroves - 604-02
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Alenuihaha - H839-25C
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Huelo - RM449-02
$321.00
or
55,830 PTS
Maui Jim
Byron Bay - 746-03F
$356.00
or
61,920 PTS
Maui Jim
Pehu - H602-10
$264.00
or
45,920 PTS
Maui Jim
Ho'okipa Xlarge - H456-10
$273.00
or
47,480 PTS
Maui Jim
Mano - B877-03
$517.00
or
89,920 PTS
Maui Jim
Cliff House - B247-17
$422.00
or
73,400 PTS
New
Maui Jim
Pehu - RM602-14
$264.00
or
45,920 PTS
5
Maui Jim
World Cup - 266-02MR
$356.00
or
61,920 PTS
New
Maui Jim
Kupa'a - HS641-10
$459.00
or
79,830 PTS
New
Maui Jim
Mana'Olana - HS623-10
$529.00
or
92,000 PTS
New
Maui Jim
Ku'ikahi - RS647-15
$459.00
or
79,830 PTS
Showing 1 - 48 of 84